Υπ’ αριθμ. 17811/21.12.2022 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για τη μακροχρόνια μίσθωση (operational leasing) ενός (1) οχήματος 4X4, για τη μεταφορά προσωπικού του υποκαταστήματος “Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού” της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Προσκλ. 16631/23.11.2022

21/12/2022 | Υπηρεσίες