Υπ΄αριθμ. 17124/06.12.2022 Διευκρινίσεις – Παράταση Προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»- Αρ. Διακ. 16269/15.11.2022

06/12/2022 | Υπηρεσίες