Υπ΄αριθμ. 17034/02.12.2022 Διευκρινίσεις για τον Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Συντήρησης Αναβατήρων Doppelmayr, της γραμμής 1 Αφροδίτη – Βάκχου και της γραμμής 2 Ερμή – Ηνίοχου – Ήρας, στην Επιχειρηματική Μονάδα της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.- Αρ. Διακ. 16266/15.11.2022.

02/12/2022 | Υπηρεσίες