Υπ΄αριθμ. 16918/30.11.2022 Διευκρινίσεις για τον Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»- Αρ. Διακ. 16269/15.11.2022

30/11/2022 | Υπηρεσίες