Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

02/12/2022 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Υπ΄αριθμ. 16888/29.11.2022 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη φακέλου τεχνικών δεδομένων για την υλοποίηση της Αποκατάστασης του πρώην Sanatorium/Hotel» στην Πάρνηθα