Υπ΄αριθμ. 16768/25.11.2022 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμακτσαλάν»- Αρ. Διακ. 14490/07.10.2022

28/11/2022 | Υπηρεσίες