Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

12/02/2024 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 1645/09.02.2024 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, Επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προσωπικού του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»