Υπ’ αριθμ. 16315/16.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την Προμήθεια και Εγκατάσταση πεδίων Μέσης Τάσης, Υ/Σ Κοντόκεδρος (Άνω Φτερόλακα) στο Υποκατάστημα της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού».

18/11/2022 | Προμήθεια Προϊόντων, Υπηρεσίες