Υπ’ αριθμ. 16009/04.12.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού – Αρ. Διακ. 12509/06.09.2023 – Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου.

05/12/2023 | Υπηρεσίες