Υπ’αριθμ. 15843/7.11.2022 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου μεταφοράς προσωπικού του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. “Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού” για την περίοδο λειτουργίας του Υποκαταστήματος 15.12.2022 – 15.4.2023.

08/11/2022 | Υπηρεσίες