Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

01/12/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Υπ΄αριθμ. 15777/30.11.2023 Τακτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου ιατρικού προσωπικού του απαιτούμενου ιατροφαρμακευτικού υλικού, ενός ασθενοφόρου για την κάλυψη των αναγκών του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ