Υπ’ αριθμ. 15678/04.12.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για τις «Ασφαλιστικές Καλύψεις Πυρός και Συμπληρωματικών καλύψεων των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα / Καϊμακτσαλάν – Αρ. Διακ. 14069/12.10.2023 – Κατακύρωση.

07/12/2023 | Υπηρεσίες