Υπ’αριθμ.15677/28.11.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για τις «Ασφαλιστικές Καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης, των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα / Καϊμακτσαλάν της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Προσκλ. 14070/12.10.2023.

28/11/2023 | Υπηρεσίες