Υπ’ αριθμ. 1565/09.02.2023 Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών καθημερινού καθαρισμού των γραφείων του Κεντρικού Καταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε.- Αρ. Διακ. 1041/27.01.2023.

10/02/2023 | Υπηρεσίες

Μάι 23 2024

Υπ΄αριθμ. 6543/23.05.2024 Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των τεσσάρων (4) Ολυμπιακών Ακινήτων της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά», «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου», «Ολυμπιακή Εγκατάσταση Φαλήρου» και «Ολυμπιακό Συγκρότημα Γουδή» – Αρ. Διακ. 5391/30.04.2024

Μάι 21 2024

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 6360/20.05.2024 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Κάμπινγκ Ασπροβάλτας»

Μάι 20 2024

Υπ’ αριθμ. 6361/20.05.2024 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, Επιλογής Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας λιμναίου τμήματος και λοιπών ειδικοτήτων του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Σπήλαια Διρού».

Μάι 15 2024

Υπ΄αριθμ. 6062/15.05.2024 Πρόχειρος Μειδοτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Μουσείο Αχίλλειο»

Μάι 15 2024

Υπ΄αριθμ. 6063/15.05.2024 Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό Παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής – λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτηριακών εγκαταστάσεων των τεσσάρων (4) Ολυμπιακών Ακινήτων της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά», «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου», «Ολυμπιακή Εγκατάσταση της Ζώνης ΙΙΙ του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου», και «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Γουδή».- Αρ. Διακ. 5329/29.04.2024

Μάι 09 2024

Υπ΄αριθμ. 5391/30.04.2024 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών φύλαξης των τεσσάρων (4) Ολυμπιακών Ακινήτων της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά», «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου», «Ολυμπιακή Εγκατάσταση Φαλήρου» και «Ολυμπιακό Συγκρότημα Γουδή»

Μάι 02 2024

Υπ΄αριθμ. 5493/01.05.2024 Κήρυξη Άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Kαθαρισμού του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Μουσείο Αχίλλειο» – Αρ. Πρόσκλ. 4122/02.04.2024

Απρ 30 2024

Υπ΄αριθμ. 5330/29.04.2024 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Διαχείρισης του Πρασίνου του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου, του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά, του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (Ζώνες Β2 και Γ1) και του Ολυμπιακού Κέντρου Γουδή» της ΕΤΑΔ ΑΕ

Απρ 30 2024

Υπ΄αριθμ. 5329/29.04.2024 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου Παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής – λειτουργικής υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών και κτηριακών εγκαταστάσεων των τεσσάρων (4) Ολυμπιακών Ακινήτων της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά», «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου», «Ολυμπιακή Εγκατάσταση της Ζώνης ΙΙΙ του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου», και «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Γουδή»

Απρ 29 2024

Υπ’ αριθμ. 5335/29.04.2024 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, Επιλογής Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας λιμναίου τμήματος και λοιπών ειδικοτήτων του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Σπήλαια Διρού».

Απρ 26 2024

Υπ΄αριθμ. 5141/24.04.2024 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Ι.Π. Αιδηψού»

Απρ 24 2024

Υπ΄αριθμ. 5138_24.04.2024 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Ιαματική Πηγή Καϊάφα»