Υπ’ αριθμ. 15526/23.11.23 Τακτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος «Ακτή Βουλιαγμένης» της ΕΤΑΔ Α.Ε.

23/11/2023 | Υπηρεσίες