Υπ΄αριθμ. 15485/31.10.2022 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Διακ. 12881/01.09.2022

01/11/2022 | Υπηρεσίες