Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

24/03/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 1527/23.03.2020 Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του ακινήτου της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Υδροθεραπευτικό και Ξενοδοχειακό Συγκρότημα των Ιαματικών Πηγών Πλατύστομου Ν. Φθιώτιδας