Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

24/03/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 15258/23.03.2020 Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ι.Π. Αγίου Νικολάου» & «Ι.Π. Αγίων Αναργύρων» στα Μέθανα