Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/01/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 15215/29.12.2020 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμακτσαλάν», για 3 χιονοδρομικές περιόδους (2020 έως 2023).