Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/01/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 15156/30.12.2020 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο Υποκατάστημα «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» της ΕΤΑΔ ΑΕ