Υπ’αριθμ. 15066/07.11.2023 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξης της λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμακτσαλάν».

07/11/2023 | Υπηρεσίες