Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/01/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 15055/28.12.2020 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»– Αρ. Διακ. 11754/21.10.2020 – Κατακύρωση