Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/01/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 14940/23.12.2020 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του ακινήτου «Ακτή και Κάμπινγκ Κρυοπηγής Κασσάνδρας» του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε». – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 12112/27.10.2020