Υπ’αριθμ. 14639/11.10.2022 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. “Ακτή Βουλιαγμένης”.

12/10/2022 | Υπηρεσίες