Υπ’ αριθμ. 14489/20.10.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 10824/21.07.2023 – Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου.

22/12/2023 | Υπηρεσίες