Υπ’ αριθμ. 1447/7.2.2023 Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών καθημερινού καθαρισμού των γραφείων του Κεντρικού Καταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε.- Αρ. Διακ. 1041/27.01.2023.

07/02/2023 | Υπηρεσίες