Υπ’ αριθμ. 14439/20.10.2023 Πρόχειρος Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για την “Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Σπήλαια Διρού”.

20/10/2023 | Υπηρεσίες