Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

13/10/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 14070/12.10.2023 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου για τις «Ασφαλιστικές Καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης, των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα / Καϊμακτσαλάν της ΕΤΑΔ Α.Ε.