Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

13/10/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 14069/12.10.2023 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου για τις «Ασφαλιστικές Καλύψεις Πυρός και Συμπληρωματικών καλύψεων των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα / Καϊμακτσαλάν