Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

29/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 13978/27.10.2021 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Ακτή Βουλιαγμένης» – Αρ. Διακ. 11814/13.09.2021- Κατακύρωση