Υπ΄αριθμ. 13828/23.09.2022 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για υπηρεσίες υποστήριξης της ΕΤΑΔ ΑΕ που αφορούν στην «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης της μελετοκατασκευής «Αποκατάσταση του πρώην Sanatorium/Hotel» στην Πάρνηθα μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας βάσει του Ν. 4412/2016»- Αρ. Προσκλ. 13089/06.09.2022

23/09/2022 | Υπηρεσίες