Υπ’ αριθμ. 13827/06.10.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στα ακίνητα «Ι.Π. Αγίου Νικολάου» & «Ι.Π. Αγίων Αναργύρων» στα Μέθανα της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 10883/24.07.2023 – Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου.

25/10/2023 | Υπηρεσίες