Υπ’ αριθμ. 13826/06.10.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Συγκρότημα Γουδή» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 10855/24.07.2023 – Κήρυξη Οριστικού Αναδόχου

25/10/2023 | Υπηρεσίες