Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

06/10/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 13825/06.10.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Θαλασσόπυργος Μπούρτζι Ναυπλίου» – Αρ. Προσκλ. 12039/24.08.2023