Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

20/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 13622/20.10.2021 Διευκρινίσεις για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μακροχρόνια μίσθωση (operational leasing) δύο (2) 9-θέσιων minibuses πρώτης κυκλοφορίας 2021 για τη μεταφορά προσωπικού του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Διακ. 13222