Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

20/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 13498/18.10.2021 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, υποκαταστήματος ΕΤΑΔ ΑΕ