Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

14/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄ αριθμ. 13321/14.10.2021 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την «Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, για την κάλυψη των αναγκών του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Διακ. 12192/20.09.2021