Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

19/11/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 13279/18.11.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Επιλογής Αναδόχου για τις Υπηρεσίες Αποχιονισμού των Χώρων Στάθμευσης του «Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» για δύο (2) χιονοδρομικές περιόδους, ήτοι 2020-21 και 2021-22.