Υπ΄αριθμ. 13272/11.09.2022 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού της ΕΤΑΔ Α.Ε.- Αρ. Διακ. 11722/29.07.2022

12/09/2022 | Υπηρεσίες