Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

12/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 13222/12.10.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για τη μακροχρόνια μίσθωση (operational leasing) δύο (2) 9-θέσιων minibuses πρώτης κυκλοφορίας 2021 για τη μεταφορά προσωπικού του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο