Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Υπ΄αριθμ. 13094_10.10.2021 Απόφαση Ολοκλήρωσης του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για το τεχνικό έργο «Εργασίες Οδόστρωσης και Ασφαλτόστρωσης των χώρων στάθμευσης στη θέση Κελάρια 1750 του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «ΧΚΠ» – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 10897/19.08.2021- Κατακύρωση