Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 12976_07.10.2021 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά της ΕΤΑΔ ΑΕ