Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

07/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 12933/06.10.2021 Ανοιχτός Τακτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού του Υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 12933/06.10.2021