Υπ΄αριθμ. 12881/01.09.2022 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά της ΕΤΑΔ ΑΕ»

02/09/2022 | Υπηρεσίες