Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Υπ΄αριθμ. 12738/01.10.2021 Απόφαση Ολοκλήρωσης του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για το τεχνικό έργο «Οικοδομικές Εργασίες κατασκευής ελικοδρομίου και τοιχίων στη θέση Κελάρια 1750 του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, υποκαταστήματος ΕΤΑΔ ΑΕ»– ΑΡ. ΔΙΑΚ. 10965/20.08.2021- Κατακύρωση