Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

03/02/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ.1258_02.02.2021 Τακτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών οικονομικού / χρηματοοικονομικού συμβούλου προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. στο πλαίσιο διεξαγωγής διερευνητικών επαφών για τη διευθέτηση υφιστάμενων διαφορών με Μισθώτρια εταιρεία»