Υπ΄αριθμ. 12583/23.08.2022 Διευκρινίσεις για τον Διεθνή Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού της ΕΤΑΔ Α.Ε.- Αρ. Διακ. 11722/29.07.2022.

24/08/2022 | Υπηρεσίες