Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

07/09/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Υπ΄αριθμ. 12509/06.09.2023 Διεθνής Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»