Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

29/09/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 12494/27.09.2021 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού του Υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 11453/03.09.2021