Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

04/10/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ.12494/01.10.2021 Απόφαση Κήρυξης Άγονου του Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού του Υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – Αρ. Διακ. 11453/03.09.2021- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ